بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

امیدنامه صندوق

اميدنامه صندوق سرمایه‌گذاری کاریزما در تاریخ 1391/06/18 به تایید سازمان بورس اوراق بهادار(سبا) رسیده و مشتمل ١٠ بند است،در این امیدنامه اهداف و استراتژیهای صندوق , ریسک سرمایه گذاری در صندوق ، انواع واحدهای سرمایه گذاری ، ارکان صندوق ، محل اقامت صندوق هزینه های سرمایه گذاری در صندوق ( انواع هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق و هزینه هایی که می باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود ) و حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران ، ارائه گردیده است . توصیه می شود که علاقه مندان، پیش از سرمایه گذاری در صندوق امیدنامه را با دقت مطالعه فرمایند. برای دست یابی به متن کامل امیدنامه و تغییرات آن می توانید در لینک زیر کلیک نمایند .

نسخه اولیه

نسخه نهایی

تغییرات امیدنامه:

عنوان فایل
تغیرات امیدنامه مجمع مورخ 13980318
تغییر هزینه های دسترسی به نرم افزار صندوق طی مجمع 97/12/25
تغییرات امیدنامه مورخ 31/05/1394
تغییرات امیدنامه مورخ 26/12/1393
تغییرات امیدنامه مورخ 17/01/1394
تغییرات امیدنامه مورخ 15/06/1393
تغییرات امیدنامه مورخ 1394/12/01
تغییرات امیدنامه مورخ 1392/10/03
تغییرات امیدنامه مورخ 1392/09/02
تغییرات امیدنامه مورخ 1392/06/19
تغییرات امیدنامه مجمع مورخ 20/04/1395
تغییر هزینه های دسترسی به نرم افزار صندوق مشترک کاریزما
تاییدیه سازمان مبنی بر صورتجلسه 1396/12/06 صندوق مشترک کاریزما
افزایش حق الزحمه حسابرس طی مجمع 1396/04/03