بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز

ردیف نام دارندگان واحدهای ممتاز تعداد درصد
1 شركت سبدگردان كاريزما 900 %90.00
2 فريدون زارعي 50 %5.00
3 علي تيموري شندي 50 %5.00