تماس با ما

تهران ،خیابان شهید بهشتی، بین بخارست و وزراء، پلاک ٢٨٣، ساختمان نگین آزادی، طبقه چهارم، واحد غربی
تلفن:
٥-٨٨٤٨٢١٣٣
دورنگار:
پست الکترونیکی:
نشانی اینترنتی: charismafund.com