مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری مشترک برای سال مالی منتهی به 1395/12/30در مورخ 1396/04/03

باسلام و احترام؛

بدین‌وسیله به اطلاع کلیه سرمایه گذاران می‌رساند، مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری مشترک کاریزما برگزار میگردد:

تاریخ برگزاری مجمع: 96/04/03

ساعت شروع جلسه مجمع: 18:30

مکان برگزاری مجمع: تهران، خیابان شهید بهشتی، بین بخارست و وزرا، پلاک 283، ساختمان نگین آزادی، طبقه چهارم، واحد غربی