صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاری مشترک کاریزما (در خصوص تمدید مجوز صندوق)

١- تشکیل جلسه:
جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کاریزما در روز چهارشنبه مورخ ٣١/٠٢/١٣٩٣، رأس ساعت ١٥:٣٠ در محل شرکت سبدگردان کاریزما واقع در تهران، خیابان شهید بهشتی، بین بخارست و وزرا، پلاک ٢٨٣، ساختمان نگین آزادی، طبقه چهارم، واحد غربی با حضور ١٠٠درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم‌گیری گردید:

٢- انتخاب هيأت رئيسه:
مجمع صندوق با حضور ١٠٠درصد دارندگان واحدهای سرمايه گذاری ممتاز به استناد ماده٢٨ اساسنامه صندوق تشکيل و رسمیت یافت، بر اساس رأی گيری به عمل آمده اعضای هيأت رئيسه مجمع به شرح زير انتخاب گرديدند:
١- آقای علیرضا سیری                                 رئیس مجمع
٢- آقای فریدون زارعی                                 ناظر
٣- آقای علی تیموری شندی                          ناظر 
٤- آقای محمد عابد                                     دبیر مجمع

٣- دستور جلسه:
         دبير مجمع دستور جلسه را به شرح زير قرائت نمود:
١-٣- تصميم گيری در خصوص تمدید مجوز فعالیت صندوق؛

٤- قرائت مصوبات جلسه:
١-٤- با توجه به اینکه اعتبار مجوز فعلی فعالیت صندوق تا تاریخ ١٠/٠٧/١٣٩٣ می باشد، مجمع به اتفاق آرا تمدید فعالیت صندوق به مدت پنج سال را تصويب نمود؛