مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک کاریزما

مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک کاریزما راس ساعت ١٤ روز سه شنبه ١٣٩٢/٠٦/١٩در محل شرکت سبدگردان کاریزما با حضور ١٠٠% از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل گردید و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

١- صندوق مجاز است در سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بازار دوم فرابورس ایران سرمایه¬گذاری نماید. بر این اساس تغییرات به شرح زیر در امیدنامه صندوق به تصویب مجمع صندوق رسید:
الف) عبارت" و آن دسته از سهام پذیرفته شده در بازار دوم فرابورس ایران که به تشخیص سبا، شرایط لازم را دارند" 
به انتهای  بند ٢-٢-١ امیدنامۀ صندوق¬ اضافه گردید؛
ب) عبارت" و آن دسته از حق تقدم سهام پذیرفته شده در بازار دوم فرابورس ایران که به تشخیص سبا، شرایط لازم را دارند" 
به انتهای  بند ٢-٢-٢ امیدنامۀ صندوق¬ اضافه گردید؛
ج) در جدول نصاب¬های بند ٢- ٣ امیدنامه صندوق عبارت" و بازار دوم" بعد از عبارت" بازار اول" اضافه شود.

٢- مجمع هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنما و هزینه‌های پشتیبانی آن، موضوع بند ١٢ ماده ٥٢ اساسنامه صندوق و بند ٨-٢ امیدنامه صندوق را تا سقف سالانه ٢٥٠ میلیون ریال تصویب نمود بنابراین در جدول بند ٨-٣ امیدنامه صندوق مبلغ درج شده مربوط به هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار،‌ تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها به مبلغ ٢٥٠ میلیون ریال اصلاح خواهد شد.

٣- مجمع تغییر یکی از صاحبان امضای مجاز صندوق را تصویب نمود و مقرر گردید تشریفات لازم برای اخذ تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار برای تغییر صاحبان امضاء مجاز صندوق و ثبت آن نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و درج آگهی تغییرات در روزنامه رسمی کشور صورت پذیرد.