اطلاعیه صندوق مشترک کاریزما

اطلاعیه مهم
سرمایه گذار محترم صندوق مشترک کاریزما
پیرو اطلاعیه های قبلی مبنی بر  تجزیه ارزش واحدهای صندوق؛  به اطلاع می‌رساند در صورت نیاز به نقدینگی طی هفته آینده، حداکثر تا ساعت 20:00 روز شنبه تاریخ 99/05/11 درخواستهای ابطال خود را ثبت نمایید. از تاریخ مذکور به مدت 3 روز کاری امکان ثبت درخواست صدور و ابطال در صندوق وجود نخواهد داشت.
همچنین در رابطه با ثبت درخواست صدور در روز شنبه نیز درگاه اینترنتی بسته و فقط واریز از طریق فیش بانکی امکان‌پذیر خواهد بود.
با تشکر- مدیریت صندوق مشترک کاریزما
ivest.ir