اطلاعیه درخصوص ثبت صدور و ابطال با توجه به تجزیه واحد صندوق مشترک کاریزما

اطلاعیه مهم:
سرمایه گذار محترم صندوق مشترک کاریزما
پیرو اطلاعیه قبلی مبنی بر اخذ تأییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار به منظور تجزیه واحدهای صندوق مذکور در آینده نزدیک؛  با توجه به الزامات نرم افزاری مبنی بر عدم انجام هرگونه تراکنش مالی طی 2 روز کاری قبل از اعمال تغییرات(اعم از ثبت درخواست صدور و ابطال)، به اطلاع می رساند در صورت نیاز به نقدینگی طی هفته آتی، حداکثر تا ساعت 20:00 روز شنبه تاریخ 99/05/11 درخواستهای ابطال خود را ثبت نمایید. از تاریخ مذکور به مدت حداقل 3 روز کاری امکان ثبت درخواست صدور و ابطال در صندوق وجود نخواهد داشت.
با تشکر- مدیریت صندوق مشترک کاریزما
ivest.ir