تشکیل ‌جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کاریزما

جلسه مجمع  صندوق سرمایه گذاری مشترک کاریزما راس ساعت ١٨:٣٠روز یک شنبه  ٢٠/٠٤/١٣٩٥ در محل شرکت سبدگردان کاریزما با حضور ١٠٠درصددارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و آقای نیما جناب به عنوان نماینده موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود (متولی صندوق) تشکیل و موارد زیر توسط مجمع تصویب گردید: 

١. "سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی" به عنوان حوزه جدید سرمایه گذاری مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
٢. افزایش سقف هزینه های برگزاری مجامع صندوق تا سقف سالانه ٥٠ میلیون ریال،

٣. افزایش سقف هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها تا سقف سالانه یک میلیارد ریال،

٤. صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ٢٩/١٢/١٣٩٤ توسط مجمع تصویب گردید؛
٥. مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایارهیافت به شناسه ملی ١٠٣٨٠٠٧٦٤٦٠ به عنوان حسابرس صندوق و مؤسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی ١٠٨٦١٦٨٧٦٢٥ به عنوان متولی صندوق انتخاب شدند؛

٦. روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های صندوق تعیین تعیین گردید و با تصویب مجمع صندوق تصویب شدند و بندهای مربوطه در امیدنامه اصلاح گردید.