حذف بخش متغیر کارمزد ابطال واحدهای سرمایه گذاری صندوق

پیرو دعوت قبلی جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کاریزما در روز ‌شنبه مورخ ١٣٩٤/١٢/٠١، رأس ساعت ٨ صبح در محل قانونی صندوق واقع در تهران، خیابان شهید بهشتی، بین بخارست و وزرا، پلاک ٢٨٣، ساختمان نگین آزادی، طبقه چهارم، واحد غربی با حضور ١٠٠ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و آقای نیما جناب به عنوان نماینده موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود (متولی صندوق) تشکیل گردید:

١- حذف بخش متغیر کارمزد ابطال موضوع بند ٨-٤ امیدنامه صندوق به اتفاق آراء به تصویب مجمع صندوق رسید؛

٢- افزایش هزینه های برگزاری مجامع موضوع جدول بند ٨-٣ امیدنامه تا سقف ٢٠ میلیون ریال به اتفاق آراء مورد تصویب مجمع قرار گرفت.