برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک کاریزما

در راستای رعایت مفاد ماده 33 اساسنامه صندوق، بدین‌وسیله برگزاری مجمع صندوق را به اطلاع دارندگان محترم واحدهای سرمایه گذاری می‌رساند:

تاریخ برگزاری مجمع: 97/03/06

ساعت شروع جلسه مجمع: 11:00

مکان برگزاری مجمع: تهران، خیابان شهید بهشتی، بین بخارست و وزراء، پلاک 283، ساختمان نگین آزادی، طبقه چهارم، واحد غربی
دستورات جلسه مجمع: 

بررسی و تصویب صورتهای مالی مربوط به سال مالی منتهی به 29 اسفندماه 1396 -

سایر موارد-