تمدید مجوز فعالیت صندوق

به اطلاع می رساند مجوز فعالیت صندوق سرمایه گذاری مشترک کاریزما تا تاریخ ١٣٩٦/٠٧/١٠ توسط سازمان بورس و اوراق بهادر تمدید گردید.