اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1400/02/21
کل خالص ارزش دارائی ها 1,991,503,799,473 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 484,058 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 484,058 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 487,428 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 4,114,183

تاریخ آغاز فعالیت:

1391/07/11

مدیر صندوق:

شركت سبدگردان كاريزما

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي رازدار

مدیر ثبت:

شركت سبدگردان كاريزما

مدیران سرمایه گذاری:

آرش غفاري، رامتين خدادادي، حسين صفري

حسابرس:

موسسه حسابرسي هدف نوين نگر

enamad