اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1399/01/19
کل خالص ارزش دارائی ها 631,675,723,319 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 22,271,903 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 22,271,903 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 22,571,150 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 28,362

تاریخ آغاز فعالیت:

1391/07/11

مدیر صندوق:

شركت سبدگردان كاريزما

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي آزمون پرداز ايران مشهود

مدیر ثبت:

شركت سبدگردان كاريزما

مدیران سرمایه گذاری:

آرش غفاري، رامتين خدادادي، حسين صفري

حسابرس:

موسسه حسابرسي هدف همكاران

enamad