اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1399/03/05
کل خالص ارزش دارائی ها 1,713,119,343,322 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 36,836,523 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 36,836,523 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 37,110,651 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 46,506

تاریخ آغاز فعالیت:

1391/07/11

مدیر صندوق:

شركت سبدگردان كاريزما

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي رازدار

مدیر ثبت:

شركت سبدگردان كاريزما

مدیران سرمایه گذاری:

آرش غفاري، رامتين خدادادي، حسين صفري

حسابرس:

موسسه حسابرسي هدف همكاران

enamad