بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/03/24
کل خالص ارزش دارائی ها 248,119,459,425 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 9,195,740 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 9,195,740 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 9,328,987 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 26,982

صندوق سرمایه‌گذاری کاریزما

تاریخ آغاز فعالیت:

1391/07/11

مدیر صندوق:

شركت سبدگردان كاريزما

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي آزمون پرداز ايران مشهود

مدیر ثبت:

شركت سبدگردان كاريزما

مدیران سرمایه گذاری:

آرش غفاري، رامتين خدادادي، حسين صفري

حسابرس:

موسسه حسابرسي هدف همكاران

نمودار‌ها