اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/11/04
کل خالص ارزش دارائی ها 384,396,264,307 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 15,794,726 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 15,794,726 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 16,016,659 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 24,337

تاریخ آغاز فعالیت:

1391/07/11

مدیر صندوق:

شركت سبدگردان كاريزما

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي آزمون پرداز ايران مشهود

مدیر ثبت:

شركت سبدگردان كاريزما

مدیران سرمایه گذاری:

آرش غفاري، رامتين خدادادي، حسين صفري

حسابرس:

موسسه حسابرسي هدف همكاران

enamad