بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/04/24
کل خالص ارزش دارائی ها 233,898,175,338 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 9,662,818 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 9,662,818 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 9,804,116 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 24,206

صندوق سرمایه‌گذاری کاریزما

تاریخ آغاز فعالیت:

1391/07/11

مدیر صندوق:

شركت سبدگردان كاريزما

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي آزمون پرداز ايران مشهود

مدیر ثبت:

شركت سبدگردان كاريزما

مدیران سرمایه گذاری:

آرش غفاري، رامتين خدادادي، حسين صفري

حسابرس:

موسسه حسابرسي هدف همكاران

نمودار‌ها